نوشته‌ها

شیشه و آینه و حکاکی روی آن
,

شیشه و آینه و حکاکی روی آن

شیشه و آینه و حکاکی روی آن شیشه و آینه و حکاکی روی آن به چندین روش انجام می‌شود قبل از آن که به فکر حکاکی بیافتید، نیاز به تهیه قلم مخصوص حکاکی دارید قلم حکاکی روی شیشه و آینه، نوک گردی دارد که شیشه یا آینه را به آرامی تراش می‌دهد و طرح موردنظر…